Příběh doktora Sovy a jak vznikla DIAMOND YACCA

Jsem autorem a tvůrcem jedinečného saponinového doplňku stravy s názvem DIAMOND YACCA doctor sova®. Podepisuji se jen pod tento produkt a garantuji jeho kvalitu a účinnost přírodních saponinů v něm obsažených. Můj produkt DIAMOND YACCA poznáte na trhu podle ochranné známky doctor sova®.

Rozený Čech, žijící na Slovensku

Narodil jsem se v roku 1939 a pocházím z Čech, konkrétně od Znojma. Můj životný příběh je velmi pestrý a bohatý na zážitky, a to už  od skorého dětství. Ve Znojmě, které se nachází dva kilometry od rakouské hranice se mluvilo česky a německy. Na sousedním statku  pracoval jako válečný zajatec jeden anglický sestřelený pilot a mne jako malého  dítěte mě zaujal a začal jsem za ním chodit. Zajatec se mnou mluvil a ukazoval mi, co říká. Ani jsem nevěděl jako jsem se naučil mluvit prvním cizím jazykem - angličtinou.

Po skončení války byl můj táta jako administrativní pracovník drah přeložen do Košic na Slovensko, kde založil projekční úřad a natrvalo se v Košicích i usadil. Moje máma jako zdravotní sestra dostala práci v nemocnici. Všichni jsme se životu na Slovensku a v Košicích rychle přizpůsobili a naučili se mluvit slovensky.

Studium a práce v SAV

Moje školské roky tedy počaly na Slovensku a gymnázium jsem ukončil maturitou. V Košicích existovaly tehdy jenom dvě vysoké školy – lékařská a strojnická fakulta. Na obou by se mi dařilo dobře, jenom na strojnické fakultě bylo moc rýsování, které mi až tak nešlo, a tak jsem si vybral lékařskou fakultu. Tam jsem už na přijímacích pohovorech odpovědí vzbudil zájem a zkoušející prof. Mäsiar mne pozval na katedru biochemie, kde jsem pracoval jako pomocný asistent. Ostal jsem tam až do promoce a v roku 1964 jsem přestoupil na Ústav experimentální biologie Slovenské Akademie Věd. Na její půdě jsem později pracoval i na Ústavu fyziologie hospodářských zvířat, kde jsem se věnoval molekulární genetice.

Na SAV-u jsem pobyl 25 let a stihl jsem vyprodukovat kolem stovky původních vědeckých publikací,  šest monografií a patentovat si 49 originálních vynálezů ve tehdejším Československu, ale i v zahraničí jako Maďarsku, Holandsku, dokonce i v USA. V roku 1970 jsem získal titul kandidáta věd v oblasti biochemie a v roku 1989 mi byla udělená čestná stříbrná medaile Akademie věd za zásluhy v biologických vědách.

Zdroj foto: SAV

Odkoupeni nejcennějšího patentu

V průběhu těchto let jsem absolvoval vícero krátkodobých i dlouhodobých studijních pobytů v zahraničí. Pochodil jsem Švédsko, Maďarsko, Španělsko, Anglii či Německo. V roku 1991 jsem navštívil Kanadu, kde jsem setrval trochu déle, a to až pokud jsem nezískal americký patent na svůj nejcennější vynález – autofokusaci.

Tento patent odkoupila ode mne známá společnost vyrábějící whisky, když výrobu pomocí drahé destilace nahradila mým jedinečným patentem. Prodejem patentu jsem získal dostatek financí na to, aby jsem po návratu na Slovensko založil svůj vlastní výzkumný ústav – Biologické substance v Košicích.

Zdroj foto: Google Maps

Tvrdá práce v mém výzkumném ústavu

Soukromý výzkumný ústav má tu výhodu, že se tam můžete zabývat tým, co vás zajímá. Nevýhodou je, že si na to musíte sám vydělat, protože od státu nedostanete žádné prostředky. V mém výzkumném ústavu jsem však počal zkoumat a vyrábět vakcíny, očkovací látky a enzymy, o které byl a je velký zájem dodnes.

V roku 1993 jsem se dostal k přírodním saponinům z Yuccy Shidigera, o kterých jsem vedl mnoho přednášek. Tehdy jsem zjistil, že o saponinech se nejen v Československu, ale ani ve světě vůbec na lékařských fakultách nepřednáší. Ke studiu saponinů mi sloužily údaje získané pomocí faxu z Vídeňské vědecké knihovny za nemalé prostředky.

Dva druhy saponinů a ich správný poměr

Saponiny v organismu vykonávají jedinou, ale nezastupitelnou činnost – snižují povrchové napětí na vnitřním povrchu střev, žaludku a jiných orgánů jako i ve všech krevních a lymfatických cévách a zprůchodňují je tým, že podporují odstraňování všech škodlivých prvků a sedimentů, které můžou stát za mnohými nemocemi.

Postupně jseom zjistil, že existuje několik druhů saponinů: ty, které pění mají velké molekuly a účinkují pouze v trávicím ústrojenství – žaludku a střevech, tedy steranové saponiny, a menší terpenové saponiny, které přispívají k pročištění cév včetně všech ostatních orgánů.

Poměr pěnivých – steranových a terpenových saponinů v rostlině Yucca Shidigera se mění podle ročních období či období dešťů a sucha. Dospěl sem k závěru, že k výrobě vysoko účinného saponinového preparátu je potřebné saponiny rozdělit na jejich původní složky a správně smíchat.

Zužitkování patentu

K dělení saponinů jsem se rozhodl použít svůj vynález, na který mi byl v roku 1993 udělen americký patent – autofokusace. Po určitých modifikacích se mi to podařilo a dělením přírodních saponinů z rostliny Yucca Shidigera jsem získal více jako šest složek steranových pěnivých saponinů a do patnácti druhů terpenových nepěnivých saponinů.

Nespočetnými pokusy na krysách jsem sledoval možnosti jejich cíleného míchání, aby jsem vytvořil účinný preparát, který by měl stabilní složení nezávislé od ročních období či počasí a který by obsahoval tolik odpovídajících druhů saponinů, kolik je potřebných na pročištění celého organismu podle velikosti ploch jednotlivých orgánů těla.

Saponinový doplněk stravy DIAMOND YACCA doctor sova®

Požadavky na vývoj produktu byli těžké. Vždyť trávicí trubice je dlouhá do 15 metrů, ale délka všech cév je více jako 1 600 kilometrů! Odpovídající doplněk by měl teda obsahovat malé množství steranových pěnivých saponinů, ale velké množství terpenových nepěnivých saponinů.

Současně jsem zjistil, že obsah jednotlivých saponinů se v rostlině Yucca Shidigera mění. Prvý krok byl, aby se surovina nakupovala v takovém období, kdy je obsah terpenových saponinů v Yucce nejvyšší. Druhým krokem byla separace saponinového extraktu autofokusací. Do výsledného produktu jsem namíchal 80 – 90 % terpenových saponinů, kde v produktu musí převládat irony a ionony nad triterpenovými saponinami. Byl jsem spokojen, věděl jsem, že konečný produkt bude mít vždy vyvážené účinky, a to stejně co do rychlosti i dosahu.

Diamond Yacca produkty na zelenom pozadí

DIAMOND YACCA doctor sova® 280 tobolek

2 497,50 
Je saponinový doplněk stravy: se 100% obsahem čistých přírodních saponinů z rostliny Yucca Shidigera s přesně garantovaným potřebným poměrem terpenových a steranových saponinů v jedné tobolce vyrobeno přímo MUDr. Otem Sovou, CSc. DIAMOND YACCA doctor sova® může pomoci při mnoha onemocněních.
Přidat do košíku

Nicméně výsledný produkt jsem pojmenoval DIAMOND YACCA. Je certifikovaný a nese ochrannou známku doctor sova®. Je tým nejlepším, co se zdařilo ze saponinů vytvořit. Za DIAMOND YACCA doctor sova® nestojí žádná náhoda, žádné kopírování, ale tvrdá, několik let trvající práce, množství zrealizovaných náročních výzkumů, a to často aj v neprobádaných oblastí vědy.

Můj produkt DIAMOND YACCA doctor sova® se od jakýchkoliv jiných běžných saponinových preparátů podstatně liší kontrolovaným složením vyvinutém na vědeckém základě s následnými požadovanými účinky.