FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍE OD SMLOUVY

Internetového obchodu www.doktorsova.sk

(vyplňte a zašl ete tento formulář jen v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

– Komu: BOOS-Biologické substancie, Trieda SNP 445/5, 040 11 Košice, Slovenská republika

 

– Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od smlouvy na toto zboží/od smlouvy o poskytnutí této služby* :

 

– Datum objednání/datum přijetí*:

 

– Jméno a příjmění spotřebitele/spotřebitelů*:

 

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů*:

 

V případě když si přejete zaslat peníze na bankový účet, uveďte jeho číslo:

 

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů* (jenom když se tento formulář podává v listinné podobě)

 

…………………………………

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.