Reklamační formulář

Internetového obchodu www.doktorsova.sk

Adresa pro komunikaci: BOOS-Biologické substancie, Trieda SNP 445/5, 040 11 Košice, Slovenská republika

 

Zákazník

Jméno a příjmění:

Adresa:

Telefonní číslo/ emailová adresa:

Reklamované zboží/služba

Číslo dokladu o koupě, anebo záručního listu:

Název:

Datum zakoupení:

Příslušenství:

Popis Závady:

 

______________________________________________________________________________

Navrhuji aby moje reklamace byla vybavena následujícím způsobem /požadované začiárkněte/:

□Výměna zboží □ Oprava zboží □ Vrácení peněz □ Sleva z kupní ceny □Jiné……………………………………………………..

V případě jestli bude reklamace vybaven vrácením peněz a když si přejete zaslát peníze na bankový účet uveďte jeho číslo:

V ……………………………… dne: …………………                                       

 

……………………………………..

Podpis zákazníka