Ekologická dekontaminace hornin

Dekontaminaci půdy a vody znečištěných ropou a jinými uhlovodíky je možné elegantně uskutečnit ekologicky bez použití chemie, bez vytěžování a skladování přímo na místě! Jsem autorem výjimeční metody, která využívá žížaly a změny v jejich DNA. Konkrétně jde o enzymatickou pro prostředí absolutně neškodnou dekontaminaci.

Poprvé jsem se setkal s problematikou dekontaminace půdy při odstraňování nafty v Kanadě v roce 1991, kdy jsem uskutečnil likvidaci zamoření půdy ropnými látkami pomocí bakterií. Bakterie vylučovaly takové enzymy, které dokázaly ropné látky rozštěpit na oxid uhličitý a vodu, tedy na nic. Ropná skvrna jednoduše zmizela.

Jelikož mě tato problematika zaujala, po návratu na Slovensko jsem se jí začal věnovat víc. Pro větší dekontaminace jsou však zapotřebí ne mililitry, ale hektolitry takové látky. Napadly mě žížaly a jejich enzymy. I přesto, že žížaly nic nesyntetizují, rozhodl jsem se zkoumat a měnit jejich DNA, což se mi po řadě pokusů i podařilo. Během jednoho roku jsem měl už více než deset milionů modifikovaných žížal, a tak jsem v roce 1993 mohl spustit průmyslovou výrobu dekontaminačních enzymů.

Na mé žížalové farmě v jižních teplejších oblastech Maďarska mi žížaly produkují takové enzymy, které dokáží likvidovat ropné látky, PCB, DDT a jiné beze stopy. Část enzymů produkuji iv několika desítkách stolitrových autofokusačních přístrojích u mě ve výzkumném ústavu. Použitím enzymů jsem úplně převrátil do té doby (a bohužel i dosud) používané metody „sanace“ hornin znečištěných ropnými látkami, které se prováděly tak, že se znečištěné horniny vydolovaly a odvezly na nějaké vyznačené místo, kde se skladovaly. Po desítkách let tam bakterie vykonaly svoji práci, ale mezitím každé podobné skladiště bylo zdrojem další kontaminace.

Jeden litr enzymů rozloží třicet litrů ropných látek na oxid uhličitý a vodu. Dekontaminace se provádí na místě „in situ“ a hornina zůstává čistá a použitelná pro všechny cíle od zemědělství až po stavebnictví.

Sanace jsem prováděl v zahraničí na různých místech, jako dekontaminace benzinových pump v Nizozemsku, Švédsku, základen NATO, nádrží ropných látek ve Španělsku, železničních tratí v Maďarsku, PCB látek u elektráren v Rumunsku, Izreaelu a v mnoha dalších zemích světa.

V případě zájmu o dekontaminaci mě kontaktujete, rád ji zrealizuji na základě Vašich požadavků.

 MUDr. Oto Sova, CSc., tel.: 0905 608 455, email: oto.sova@doktorsova.sk

oprvé