Tipy a rady

Zakoupili jste si yuccu (saponiny), která nesplnila účel? Nejsou saponiny jako saponiny

Přírodní saponiny z yuccy jsou již známé a stávají se atraktivní komoditou. Reklam a produktů na yuccu neustále přibývá. Zklamání přichází, pokud doplněk výživy nemá požadovaný efekt. Jak rozpoznat správné saponiny?

Saponiny jsou výjimečné přírodní látky extrahované většinou z palmy yucca. Snižováním povrchového napětí v našem těle napomáhají odstranit ze stěn cév, nervů a lymfatického systému všechny škodlivé prvky a sedimenty, které se tam usadily.

Jeden typ saponinů pění. Celý proces bychom mohli přirovnat k mytí špinavých hrnců saponátem. I proto se saponiny nazývají organická mýdla. Laicky řečeno saponiny organismus vyperou, t.j. namydlí všechny orgány těla, učiní jejich povrchy kluzkými a postupně z nich napomáhají odstranit nepotřebné sedimenty. Příkladem je cholesterol (tuk) v cévách, pylové alergeny, žlučníkové a ledvinové kameny, viry, bakterie a další. Díky tomu, že takto působí v celém organismu, mohou být nápomocné při velkém množství onemocnění.

Systematická testování, tisíce analýz

MUDr. Oto Sova, CSc., lékař a erudovaný biochemik, oceněný stříbrnou medailí SAV za zásluhy v biologických vědách, autor 100 vědeckých publikací a 49 patentů se k výzkumu saponinů dostal v roce 1990. Začátky byly těžké, materiálů bylo nedostatek, ale přesto se pustil do cílevědomého a dlouhodobého zkoumání saponinů z yukky. Nejprve vytvořil teoretický model působení saponinů, ověřil jej experimenty na zvířatech, poté následovala systematická testování na tisících dobrovolníků v návaznosti na vliv saponinů na různá onemocnění. Postupně přišla na řadu množství analýz výsledků a teprve poté byl uveden na trh produkt s názvem DIAMOND YACCA doctor sova®, aby byl užitečný pro ty, kteří jej potřebují.

Příklady testování a výsledky výzkumů:

– žlučníkové kameny

Sledováno bylo 196 dobrovolníků ze Slovenska i Čech, kteří měli objektivně prokázání žlučníkové kameny, avšak neměli je déle než tři roky. Skupina se skládala ze 151 žen a 45 mužů, kteří užívali DIAMOND YACCA doctor sova® po dvě tobolky denně (1-0-1). Obsah tobolky byl tvořen přesným poměrem terpenových a steránových saponinů. Diety a léky stanovené svým lékařem sledovaní užívali nadále. „Výsledky testování prokázaly, že ze 196 pacientů byly žlučníkové kameny odstraněny ve 187 případech, což představuje 95% úspěšnost. Jejich nepřítomnost potvrdila sonografická a rentgenologická vyšetření,“ popisuje MUDr. Sova.

– vysoký krevní tlak, cholesterol, triglyceridy

Pět let ve výzkumném ústavu MUDr. Sovu byla monitorována skupina 64 lidí, kteří trpěli vysokým krevním tlakem a vysokými hodnotami cholesterolu a triglyceridů. Šlo o 50 % mužů a 50 % žen. Asi po třech týdnech užívání saponinů po dvě tobolky denně došlo k poklesu hladiny triglyceridů téměř na normu. Přibližně po šesti týdnech došlo ke vzestupu cholesterolu, avšak za dalších 8 – 10 týdnů začal postupně cholesterol klesat a ustálil se na normě. Po 12 – 16 týdnech došlo zároveň k poklesu krevního tlaku.

– onemocnění jater

„V testování byly vyhodnoceny výsledky 428 dobrovolníků, kteří netrpěli déle než 1 – 7 let různými poškozeními jater, hepatálními lézemi, jako následkem infekčního zánětu poškození jater (hepatitidy) různých typů, mononukleózy, steatózy, cirhózy a pod.,” říká lékař. U všech pacientů docházelo po užívání saponinů z DIAMOND YACCA doctor sova® k velmi podobné reakci. Výsledky laboratorních jaterních testů nejprve jevily zhoršení a po jisté době (jeden až tři měsíce) se rapidně zlepšily. 368 uživatelů po 6 – 8 měsících užívání saponinů mělo objektivní negativní jaterní testy, což představuje úspěšnost 86%!

– diabetes 2. typu

Výzkumu se zúčastnilo 348 dobrovolníků, kteří netrpěli tímto typem diabetu déle než 1 -15 let. Skupina byla složena ze 199 žen a 149 mužů. Všichni pacienti užívali dlouhodobě denně po dvě tobolky přírodních saponinů z DIAMOND YACCA doctor sova® až do ukončení testování. Nadále užívali i léky předepsané lékařem. Pacienti byli průběžně vyšetřováni u svého lékaře a pouze takto získané hladiny krevní glukózy se vyhodnocovaly. Vyšetření se realizovala každý týden až do konce experimentu, tzn. j. celkově po období jednoho roku. Výsledkem bylo, že u 42 % dobrovolníků došlo k přímému pozitivnímu efektu na hladinu glukózy v krvi, která po prvotním krátkém rozkolísání začala postupně klesat na normální hodnotu, což je významný úspěch. „Dokonce u 40 % pacientů došlo k podstatnému zlepšení zdravotního stavu a po opakovaných krevních testech u ošetřujícího lékaře si inzulín už nemuseli píchat,“ doplňuje MUDr. Sova.

– a další.

Proč se tedy u mnoha přípravků z yukky nedostaví deklarovaný efekt?

Na trhu lze v současnosti nalézt různé druhy přírodních saponinů podporovaných masivní reklamou s názvy jako extrakt yukka, yukka shidigera, organické yukkové přípravky a pod. „Vzhledem k jejich nízké ceně je ale velká pravděpodobnost, že jejich obsahem je pouze nakoupený, nedělený a neočištěný prášek z yukky, jakási směska saponinů s potenciálně malým efektem na lidský organismus. Naďabíte dokonce i na plagiáty mých přípravků,“ ozřejmuje MUDr. Oto Sova, CSc.

K tomu, aby saponiny působily v organismu tak, jak mají, je důležité jejich samotné složení. Přírodní saponiny v přípravku DIAMOND YACCA doctor sova® procházejí speciálním procesem čištění, kdy se z nich odstraňují různé potenciálně škodlivé látky, které se mohou vnášet do organismu, ale hlavně procesem dělení, kdy se nejprve odseparují na terpenové a steránové a následně se smíchávají v přesném poměru. Právě dělení a následné správné poměrové smíchání jednotlivých typů saponinů rozhoduje o kvalitě a jejich možném účinku.

Dva typy saponinů a jejich separace

Existují dva druhy saponinů, steránové a terpenové. Steránové saponiny se nedokážou vstřebat do krevního oběhu a působí pouze v trávicím systému (mají velkou, komplikovanou molekulu, rozpouštějí se ve vodě a jsou pěnivé). Terpenové saponiny (s menší molekulou, nepění a dobře se vstřebávají do celého organismu) napomáhají očistit celý cévní, lymfatický systém, a tím i všechny orgány těla.

„V roce 1964 švédský profesor Westerberger vyvinul separační metodu, která dělila různé látky na základě jejich izoelektrického bodu. Tuto metodu jsem přepracoval na velkokapacitní metodu a v roce 1993 mi byl na ni udělen americký patent. Momentálně je v mém výzkumném ústavu autofokusací možné rozdělit steránové saponiny na pět až šest odlišných typů, stejně tak je možné dělit i terpenové saponiny, kterých je podstatně více, než např. na ionony, irony a vinyly,“ vysvětluje MUDr. Oto Sova, CSc.

Konkurenční společnosti uvedený patent nevlastní a předpokládáme, že jejich produkty obsahují směsku neupravovaných saponinů. Pokud budou v určité šarži převažovat steránové saponiny, po jejich užívání může nastat, že se požadovaný efekt v podobě pomoci pro cévy, lymfu a nervy nedostaví. Naopak, v případě převahy terpenových saponinů bude podpora pro zlepšení funkčnosti a pročištění střev nedostatečná.

„My bereme odpovědnost za působení a doporučujeme saponiny odpovídající kvality jen v případech, kde skutečně dokážou pomoci. A pokud někdo prohlásí, že saponiny nejsou účinné, tak má zkušenosti s nekvalitním výrobkem, který byl zhotoven a prodáván bez potřebných znalostí pouze v intencích nabídky a reklamy, ale ne odpovědnosti,“ uzavírá MUDr. Oto Sova, CSc.

Spokojenost drtivé většiny uživatelů DIAMOND YACCA doctor sova® znamená, že se na kvalitu našich přípravků nesoucích ochrannou známku doctor sova® můžete spolehnout.

Naše produkty si můžete koupit jedině na www.doktorsova.cz. Hledejte naše logo doctor sova®.

Napsat komentář